Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Lantbrukets egenkontroll

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Detta gäller exempelvis så fort man har djur, brukar mark eller innehar en oljecistern.

Detta gäller enligt miljöbalkens 26 kapitel 19 §.

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Där finns tydligare krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Det gäller bland annat skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning och för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Riskbedömning av verksamheten ska ske regelbundet ur miljö- och hälsosynpunkt och om något händer som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön så ska tillsynsmyndigheten kontaktas.

När man tar fram egenkontrollprogram för sin verksamhet bör man se till att ha rutiner för bland annat:

  • Gödsellagring.
  • Gödselspridning.
  • Bekämpningsmedelslagring och hantering.
  • Spridning av kemiska bekämpningsmedel.
  • Cisterner med olja, diesel eller annat miljöfarligt.
  • Övrig kemikaliehantering.
  • Förvaring, hantering och omhändertagande av avfall.
  • Köldmedier.
  • Avloppsanläggningar.
  • Resursanvändning med energi-, vatten- och bränsleförbrukning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024