Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Gödselhantering

Gödsel från lantbruksdjur innehåller näring som kan göra skada i naturen om det är i höga koncentrationer på fel ställen. Därför regleras gödselhantering från lantbruksdjur i miljölagstiftningen och kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör tillsyn på lantbruk.

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödslet som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Kil känsligt för växtnäringsläckage

Alla församlingar i Kils kommun är klassat som känsligt för växtnäringsläckage och har mer långtgående bestämmelser över lagring och spridning av gödsel, än områden som inte är känsligt område.

Lagring

Med väl tilltagen lagringskapacitet så kan du som lantbrukare lättare sprida gödseln vid tidpunkter där växtligheten har bäst nytta av den. Alla djurägare med över 2 djurenheter (DE) ska kunna lagra gödseln i minst 6 utan att det läcker till yt- eller grundvatten.

Om du har fler än 10 DE ska du se till att gödsel- och urinbehållaren har ett svämtäcke eller annan täckning som effektivt hindrar att ammoniak dunstar från brunnen. När behållaren fylls på med gödsel ska det ske under täckningen.

Tillfällig lagring i stuka

Stallgödsel bör i första hand lagras i ordinarie lagringsutrymmen. En gödselstuka är en tillfällig mellanlagring av gödsel på mark utomhus. Det kan finnas två anledningar till att använda gödselstuka: tillfällig lagring i fält eller kompostering i fält. Varken tillfällig lagring i stuka eller kompostering får räknas in i lagringskapaciteten och kan inte ersätta behovet av större lagringsutrymmen.

Lagring i stuka innebär, som vid alla annan gödselhantering, att de allmänna hänsynsreglerna måste följas. Det betyder bland annat att lagringen måste göras på ett sådant sätt att det inte läcker gödselvatten till yt- eller grundvatten eller att det leder till en alltför stor olägenheter för grannar.

Spridning

Det är viktigt att spridning av gödsel i känsligt område görs enligt de regler som finns, för att inte förorena yt- eller grundvatten eller störa grannar i onödan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024