Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Döda djur och animaliska biprodukter

Råd och regler för nedgrävning av sällskapsdjur, hästar, vilda djur och slaktrester.

Döda djur och slaktavfall

Döda djur från livsmedelsproduktion såsom nötkreatur och grisar får inte grävas ner, de ska skickas med Svensk Lantbrukstjänsts insamling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att gräva ner döda hundar, katter och andra små sällskapsdjur samt vilda djur. Någon olägenhet till följd av nedgrävningen får dock inte uppkomma.

Hästar

Självdöd eller avlivad häst får grävas ner om det sker enligt anvisningar från oss på myndighetsstaben. Du ska även följa vissa EU-regler vid nedgrävningen. Här kan du läsa Kils kommuns anvisningar (pdf). Pdf, 107.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För handläggning av ett anvisningsärende tar kommunen ut en avgift baserat på nedlagd handläggningstid. Läs om kommunens taxa inom miljöbalkens område.

Döda djur från livsmedelsproduktionen

Insamlingskrav

Det finns regler för hantering, omhändertagande och bearbetning av döda djur och annat animaliskt avfall från livsmedelsproduktion. Reglerna omfattar till exempel nötkreatur, får och grisar. Syftet med reglerna är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar till djur och människor.

Rent generellt gäller att allt animaliskt avfall, det vill säga döda djur eller delar av döda djur, från livsmedelsproduktionen ska samlas in. Det innebär att även slaktrester från hemslaktade djur omfattas av insamlingskravet.

Insamlingen utförs av Svensk Lantbrukstjänst AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer.

Finns det något undantag från insamlingskravet i Kils kommun?

Nej, inte mer än vad som nämnts ovan beträffande häst, hund, katt och andra små sällskapsdjur samt vilda djur. Från och med 2007 gäller insamlingskravet för hela Kils kommun, ingen församling undantagen.

Nedgrävning av vilda djur och slaktrester från jakt

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Vid misstanke om att ett vilt djur bär på smittsam sjukdom bör Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slaktavfall från vilt, till exempel älg, får ligga kvar på fallplatsen i skogen. Gärna långt in i skogen, för att inte locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet ska helst inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Rester av ben och dylikt grävs med fördel ner. Tänk på att be markägaren om lov för nedgrävningen. Om stora volymer grävs ner bör nedgrävningsplatsen bytas med jämna mellanrum.

Kontaktuppgifter

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
16 maj 2024