Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Avfall från lantbruket

På en gård uppstår ofta avfall av olika slag. En huvudregel är att allt ska återvinnas, återanvändas eller lämnas till annat godkänt omhändertagande. Inget avfall får deponeras eller brännas på gården.

Särskilda bestämmelser för farligt avfall

Exempel på farligt avfall är bekämpningsmedels- och färgrester, spillolja, elektronik, lysrör, kyl- och frysskåp samt batterier. Du ska alltid se till följande:

  • Farligt avfall ska förvaras säkert.
  • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat.
  • Du ska upprätta en avfallsjournal över det farliga avfallet.
  • Vill du transportera din verksamhets farliga avfall själv ska detta först anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall krävs tillstånd.
  • Om du anlitar någon för att komma och hämta ditt farliga avfall från verksamheten, ska den personen/firman ha tillstånd att hantera farligt avfall.
  • Om du anlitar någon för att komma och hämta ditt farliga avfall från verksamheten ska transportdokument upprättas.

Lantbruksplast

För lantbruksplast finns en frivillig producentinsamling via branschföreningen Svepretur. De ordnar insamling på olika platser i kommunen. Större mängder kan hämtas på gården mot avgift. Storsäckar, ensilagesträckfilm, plastfolie, nät från ensilagebalar och hylsor tas emot. Vissa dunkar tas emot, till exempel rengjorda dunkar för växtskyddsmedels/ensileringsmedel.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024