Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Beslut om strandskyddsdispens

Myndighetsnämnden behandlar din ansökan om strandskyddsdispens.

Det tar cirka åtta veckor att behandla en ansökan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har gett Myndighetsstaben rätt att besluta om strandskyddsdispens. De granskar alla beslut om bifall till strandskydd och kan vid granskningen besluta att upphäva Myndighetsnämnden beslut.

Tomtplatsavgränsning

I de fall dispens lämnas, ska Myndighetsnämnden också besluta om tomtplatsavgränsning. Det vill säga, avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för det avsedda ändamålet. Beslutet medför att allemansrätten upphör inom detta område, om byggnationen blir av.

Med tomt avses, i miljöbalken, den zon kring en byggnad eller anläggning där allemansrätten är utsläckt.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
22 maj 2024