Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

När behövs bygglov?

Två män bygger en altan.

Här har vi samlat information om de åtgärder som kräver bygglov.

Nybyggnad kräver oftast bygglov. En byggnad är en varaktig konstruktion med tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den.

En byggnad kan även vara ett:

  • villabygge under byggnation med rest stomme
  • husvagn med förtält
  • transformatorbyggnad
  • stort varmluftstält
  • carport
  • husbåt.

För en nybyggnad på 30 kvadratmeter eller mindre krävs inget bygglov dock kräver det en bygganmälan.

För en tillbyggnad om maximalt 15 kvadratmeter krävs inget bygglov men det kräver däremot en anmälan till Myndighetsnämnden. Det kallas för Attefallstillbygnad. Läs mer om attefallshus och friggebodar.

Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål krävs det bygglov. Det kan exempelvis handla om ändrad användning från:

  • garage till lager
  • bostad till kontor
  • fabrik till butik
  • ladugård till verkstad.

Bygglov krävs även om det endast är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Om din byggnad ligger inom detaljplanelagt område kan du behöva ansöka om bygglov för att ändra utseende på byggnaden. Exempel på åtgärder som kräver bygglov är byte av kulör i vissa fall, byta av fasadbeklädnad eller takmaterial om ändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär.

Bygglov krävs för mur som överstiger 0,5 meter. Kantstöd och liknande under 0,5 meter kräver normalt inte bygglov. Bygglov krävs för plank, men inte för staket. Ett staket ska ha minst 50 procent genomsiktlighet, annars räknas det som plank. Ett staket som är högre än 1,1 meter kan kräva bygglov.

Har du tänkt att installera en kamin eller annan eldstad behöver du först anmäla detta till kommunen. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Vill du bygga nära vattendrag?

Om du vill bygga nära vattendrag kan du även behöva ansöka om dispens från strandskyddet. Strandskyddet varierar mellan 100 och 300 meter från strandlinjen och gäller både på land och ut i vattnet. Här kan du läsa mer om vad som gäller för strandskyddat område.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
2 maj 2024