Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kaminer och eldstäder

En mysig kamin värmer i vinterkylan.

Har du tänkt att installera en kamin eller annan eldstad behöver du först anmäla detta till kommunen. Här kan du läsa mer om vad din anmälan ska innehålla och vad du behöver tänka igenom innan du väljer eldstad.

Steg för steg när du ska installera en kamin

Så här går du tillväga när du ska anmäla att du vill installera en kamin eller eldstad.

Innan du bestämmer vilken skorsten eller rökkanal du ska köpa bör du tänka igenom eldstadens syfte och placering. Du bör även fundera på eldstadens egenskaper, som temperatur på rök- eller avgaser.

Kaminer är främst till för trivseleldning och kan vara ett komplement för uppvärmning men ska inte brukas som huvudsaklig värmekälla. Vid val av skorstenshöjd bör du ta hänsyn till den vindriktning som oftast råder, brandfara vid eldning med fast bränsle och risken för gnistspridning.

För att skorstenen ska ha god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i omgivningen är det viktigt att den är tillräckligt hög. Skorstenen ska också placeras så att rökgaser inte dras tillbaka in i luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger i byggnaden eller närliggande byggnader.

Gör din anmälan via vår e-tjänstportal som du når via den blå knappen ovan. Vi tar ut en kostnad för att handlägga ditt ärende. Här kan du läsa mer om avgiften.

Till anmälan ska du bifoga:

Innan du påbörjar din installation är det viktigt att du inväntar ett beslut om startbesked från kommunen. När ärendet är komplett och handlingarna godkända handlägger vi din anmälan. Därefter får du ditt startbesked.

Innan du får börja använda din eldstad eller rökkanal ska du ha fått ett slutbesked av kommunen.

För att få ett slutbesked ska du:

När ärendet är komplett och handlingarna godkända handlägger vi din begäran. Därefter får du ditt slutbesked. Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda din eldstad.

Tips för att elda rätt:

  • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
  • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
  • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
  • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.
  • Använd torr ved. Hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.

Blir du störd av rök från grannen?

Om du blir störd av grannens vedeldning - prata med din granne i första hand. Om röken är så omfattande att det finns risk för att hälsoproblem uppstår kan kommunen förbjuda eldningen.

Förbudet kan utfärdas trots att eldningsanordningen är godkänd och kommunen tidigare godkänt installationen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024