Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Parkeringsövervakning i Kil

Dekorativ

Kils kommun inför parkeringsövervakning i Kils tätort. Parkeringsövervakningen börjar 20 maj.

– Syftet är att få bort återkommande felparkeringar där fordon står längre tid och är i vägen för medtrafikanter och för vårt vägunderhåll, säger Stefan Björkman, teknisk chef i Kils kommun.

Följ gällande parkeringsregler

Det är fortfarande avgiftsfritt att parkera på kommunens parkeringsplatser, så länge man följer tidsreglerna som gäller på platsen. Längs Storgatan är det till exempel inte tillåtet att parkera längre än en timme.

Det är Securitas som har uppdraget att bötfälla felparkerade fordon i Kils tätort.

– Vaktbolaget antecknar tidpunkt för parkerade fordon. När de passerar nästa gång bötfäller de fordon som inte följt tidsgränsen för parkering på aktuell plats, berättar Stefan Björkman.

Kils kommun har valt att avstå p-skiva eftersom det skulle innebära ett merarbete och merkostnad.

- Vi har utrett möjligheterna tidigare, men det innebär kostnader att skylta om, skriva om lokala trafikföreskrifter och köpa in p-skivor. Vi tror det kommer fungera bra utan p-skiva men kommer såklart att utvärdera efter hand, säger Stefan Björkman.

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Björkman, teknisk chef

stefan.bjorkman@kil.se

0554-196 10

Sidinformation

Sidan publicerad:
21 maj 2024