Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunfullmäktige 23 maj 2024

Hand höjer klubba för beslut vid sammanträde. 

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll Länk till annan webbplats., preliminärt från och med den 1 juni.

Svar på medborgarförslag

Pensionärer på skolorna

Kommunfullmäktige bifaller förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för hur förslaget ska kunna realiseras

Busslinjer alternativt cykel- och gångväg längst med Apertin/Illberg

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag eftersom Kils kommun inte är väghållare. Kils kommun för tillsammans med Forshaga kommun dialog med Trafikverket då båda kommunerna ser att väg 714 är en lämplig sträcka för att införa en busslinje samt anlägga en gång- och cykelväg på, dels för arbetspendling, dels för cykelturister och boende utmed vägen.

Utöka möjligheterna för unga att jobba sommartid eller extra inom vård och omsorg eller inom andra verksamheter

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, dels på grund av att det saknas lämpliga handledare, dels för att det inte finns ekonomiskt utrymme att skapa sådana arbetsuppgifter utöver det som är det ordinarie uppdraget. Kils kommun erbjuder ungdomar som under året fyller 17 år feriepraktik inom kommunens verksamheter. Praktiken är tre veckor och är alltid handledd av någon i den verksamhet där praktiken genomförs.

Sidinformation

Sidan publicerad:
20 juni 2024