Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Vi inför parkeringsövervakning

Parkringsskylt med blurrig bakgrund.

Nu inför vi parkeringsövervakning i Kils tätort. Från och med 20 maj kan du få böter om du parkerar fel.

Syftet är att få bort återkommande felparkeringar där fordon står längre tid och är i vägen för medtrafikanter och försvårar eller förhindrar vårt vägunderhåll. Genom att parkera rätt ökar du trafiksäkerheten.

Följ gällande parkeringsregler

Det är avgiftsfritt att parkera på kommunens parkeringsplatser, så länge du följer tidsreglerna som gäller på platsen. Längs Storgatan är det till exempel inte tillåtet att parkera längre än en timme.

Det är Securitas som har uppdraget att bötfälla felparkerade fordon i Kils tätort. Vaktbolaget antecknar tidpunkt för parkerade fordon. När de passerar nästa gång bötfäller de fordon som inte följt tidsgränsen för parkering på aktuell plats.

Varför inte p-skiva?

Vi har valt att avstå p-skiva eftersom det skulle innebära merarbete och merkostnader.

- Vi har utrett möjligheterna tidigare, men det innebär kostnader att skylta om, skriva om lokala trafikföreskrifter och köpa in p-skivor. Vi tror det kommer fungera bra utan p-skiva men kommer såklart att utvärdera efter hand, säger Stefan Björkman, teknisk chef.

Skissbild med en skylt parkering förbjuden och en blå bil med röda hjul, ser ut som en leksaksbil.

Håll koll på aktuell skyltning och undvik att parkera för nära korsningar, så behöver du inte oroa dig för att få böter.

Sidinformation

Sidan publicerad:
27 maj 2024