Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Kommunfullmäktige den 25 april 2024

Hand höjer klubba för beslut vid sammanträde. 

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 4 maj.

Årsredovisning 2023, minus 20,8 miljoner kronor

Kommunen har fyra övergripande perspektiv med strategiska mål. De fyra perspektiven är ekonomi, medborgare, medarbetare och hållbar utveckling. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen att Kils kommun inte uppnår god ekonomisk hushållning gällande den finansiella delen och delvis uppfyller målen gällande verksamhetsdelen.

Det budgeterade resultatet för 2023 var ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Resultatet för 2023 blev minus 20,8 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2023.

Medborgarförslag

Avslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarförslag om att sätta upp lyktstolpar vid lekparken på Dallidsvägen med hänvisning till att kommunstyrelsen har tagit beslut om att släcka 30 procent av gatubelysningen för att minska energiförbrukningen.

Besvarat

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslag om att skicka förfrågan till de ideella idrottsföreningarna i Kils kommun med en begäran om hjälp att besätta tider för att hålla Fritidsbanken öppen är besvarat eftersom Kils kommun inte har möjlighet att leva upp till Fritidsbankens nuvarande krav och att verksamheten därför är pausad. Kommunen ser gärna att medborgarförslagställaren pratar med föreningslivet om hur de skulle kunna leverera utlåningsverksamhet till våra medborgare.

Fortsatt nolltaxa i idrotts- och fritidsanläggningar i Kils kommun

Ekonomi- och beredningsutskottet fick den 19 februari en redovisning från förvaltningen om konsekvenser av införandet av taxor och avgifter i idrotts- och fritidsanläggningar och beslutade att ge förvaltningen ytterligare utredningsuppdrag. Ekonomi- och beredningsutskottet behandlade ärendet igen den 18 mars och har lämnat förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga nolltaxa i idrotts-och fritidsanläggningar i Kils kommun till och med 2025-06-30.

Sidinformation

Sidan publicerad:
8 maj 2024