Gå till innehåll
Driftinformation 4
Kontakta oss

Ravinerna vid Apertin

Apertin hängbro

Ravinerna vid Apertin ligger vid Apertin Herrgård väster om Norra Hyn. Redan 1936 skyddades ravinsystemet vid Apertins Herrgård som naturminne. Därmed är Apertins raviner länets äldsta naturskyddade område. 1991 utökades området och skyddet gjordes om till naturreservat.

I ravinerna växer en rik och varierad flora. I och runt omkring ravinerna växer stora och gamla lövträd av ask, lind och lönn samt storvuxna granar. I ravinerna finns många olika typer av örter där den storvuxna ormbunken strutbräken kanske är den mest iögonfallande. Fågelfaunan i ravinerna är rik. Här häckar bland annat kattuggla, gröngöling och skogsduva.

Länsstyrelsen ansvarar för skötseln av reservatet.

Så hittar du hit

Från Karlstad kör man väg 62 mot Forshaga. Tag av mot höger och kör väg 714 till du ser skyltarna. Ravinerna i Apertin ligger på höger sida om väg 714

Från Kil samhälle kör mot Fagerås på gamla väg 61. Tag därefter av höger och kör efter skyltar mot Forshaga. Efter cirka en mil finns vägvisning till Apertin.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
3 maj 2024