2
Störningar

Störningar

2
4
Pågående arb.

Pågående arbeten

4
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Vatten och avlopp

Fryken - vy från Fryksta badplats

VA-verken i Kil producerar drygt 700 000 kubikmeter dricksvatten om året i kommunens tre vattenverk. Dricksvattnet distribueras i ett 11 mil långt ledningsnät ut till konsumenterna.

Förbrukat vatten renas i kommunens tre avloppsreningsverk. Totalt behandlas cirka 1 000 000 kubikmeter avloppsvatten per år i avloppsreningsverken. Verksamheten styrs till stor del av beslut från tillsynsmyndigheterna.

En liter vatten kostar i genomsnitt 5,5 öre i Kil. För det priset får vi inte bara friskt och gott vatten levererat till kranen, utan blir också av med förbrukat vatten och får det renat på ett miljöriktigt sätt.

Mer information

VA-TAXA

gäller från 2017-01-01

ABVA

Allmänna bestämmelser för användandet av Kils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Regler

för Kils allmänna VA-anläggning. Information till fastighetsägare.